Hallituksen kokous 18.5.

YHL:n hallituksen kokous pidettiin 18.5.2018. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Pardian järjestöllistä tilannetta, talousasioita, työehtosopimuksia ja ajankohtaisia kuulumisia eri yliopistoista.

  • Puheenjohtaja kertoi Pardian järjestöllisestä tilanteesta ja hallitus kävi keskustelua siihen liittyen. Pardiassa tulee vuoden 2019 alussa tapahtumaan muutoksia, joista tiedotetaan myöhemmin.
  • Antti Orava nimettiin TaiHY:n vasrsinaiseksi edustajaksi ATK-toimikuntaan.
  • YHL on lausunut valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022.
  • Puheenjohtaja kertoi pääsopijajärjestöjen yhteistyön jatkumisesta neuvotteluissa ja järjestöllisessä valmiudessa.
  • Puheenjohtaja kertoi yleisestä työmarkkinatilanteesta ja YHL:n neuvottelemista työehtosopimuksista.
  • Hallitus keskusteli eri yliopistojen ajankohtaisista asioista.