Hallituksen kokous 17.2.2017

YHL:n hallituksen kokous pidettiin perjantaina 17.2.2017.

  • Hallitus keskusteli YHL:n koulutuksista vuonna 2018. Liitto järjestää koulutusta kuten tähänkin asti ja lisäksi yhdistykset järjestävät omaa ay- ja jäsenkoulutusta. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan esittämään toiveita koulutusten aiheista.
  • Hallitus hyväksyi Pelastusopiston uuden luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen ja paikallisen sopimuksen korvaavan työn mallista.
  • Hallitus merkitsi tiedoksi yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaisten työryhmien kuulumiset ja keskusteli kevään suoritusarviointikierroksesta.
  • Hallitus keskusteli uudesta työmarkkinamallista eli ns. Suomen mallista ja tulevasta sopimuskierroksesta sekä Opetushallituksen luottamusmies- ja yhteistoimintasopimuksiin liittyvistä neuvotteluista.
  • Hallitus sai selvityksen Oulun yliopiston yt-neuvottelujen tilanteesta ja Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistöpalvelujen yhtiöittämisestä.
  • Hallitus jatkoi keskustelua yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä ja siihen liittyvistä haasteista yhdessä Tieteentekijöiden liiton hallituksen kanssa. Yhteisen keskustelun pääkohtia olivat valmisteilla oleva opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteilla oleva lakiesitys yliopistojen opetusyhteistyön lisäämisestä ammattikorkeakoulujen kanssa, yliopistopalveluiden laadun varmistaminen sekä johtaminen yliopistoissa.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 24. maaliskuuta.