Hallituksen kokous 11.12.

YHL:n hallituksen kokous pidettiin 11.12.2017. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa talousasioita, neuvottelutilannetta, ajankohtaisia kuulumisia eri yliopistoista sekä nimettiin henkilöt ammattialatoimikuntiin, työryhmiin ja työsuojeluvaliokuntaan.

 • Hallitus päätti eräistä liiton sijoituksista sekä keskusteli varainhoidosta.
 • YHL on kommentoinut hallitusohjelmatavoitteita Pardiaan. Maamme koulutuspolitiikkaa ja korkeakoulutuksen rakenteellista kehittämistä on vietävä maltillisesti eteenpäin.
 • YHL on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle Suomen Akatemiaa koskevan lain muuttamisesta. YHL katsoo, että Suomen Akatemian hyvä henkilöstöpolitiikka edellyttää henkilöstön edustajan Akatemian hallituksessa.
 • Keskusteltiin neuvottelutilanteesta mm. yliopistosektorin, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n, Unigrafian sekä Paltan sektorin osalta.
 • Hallitus keskusteli eri yliopistojen ajankohtaisista asioista, joista mainittakoon:

Aalto-yliopisto: Työsuojeluvaltuutetut, AaltoHY:n pääluottamusmies ja puheenjohtaja on valittu ajalle 2018–2019. Aalto-yliopiston provostina on viisivuotiskautensa (1.12.2017 lähtien) aloittanut Kristiina Mäkelä. Hän on aiemmin toiminut kauppakorkeakoulun varadekaanina. Provostin tehtävänä on johtaa opetukseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja vaikuttavuuteen liittyvää työtä sekä ohjata yliopiston korkeakoulujen toimintaa.

Helsingin yliopisto: Nykyisen tila- ja kiinteistöpalvelukeskuksen palvelutuotanto yhtiöitetään Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:hyn 1.1.2018 alkaen. Samoin majoitus- ja asumispalvelut aloittaa toimintansa UniHome Oy:nä 1.1.2018. Kyseessä on yhteisyritys Aalto-yliopiston kanssa. Helsingin yliopiston uusi hallitus on nimetty. Elisa Hyytiäinen aloittaa 1.1.2018 hallituksen jäsenenä. Rehtorin valinta tapahtuu maaliskuussa 2018.

 • YHL:n toimielimiin valitut:TOIMIKUNNAT

  ATK-toimikunta
  Varsinaiset jäsenet

  Helena Topdagi (AaltoHY), Tapio Piironen (HYHY), Juha Riepponen (ISYHY), IT-tukihenkilö Petteri Poutiainen (JYHY), Aila Luukinen (LAYHY), Janne Suokas (OYHY), Thomas Backa (PfÅA), Riku Valli (TaYHY), Riikka Löytäinen (TTYHY), Matti Rönkä (TYHY), Pasi Jussila (VYHY).

  Varajäsenet
  Matti Seppä (AaltoHY), Erkki Aalto (HYHY), Matti Pellikka (ISYHY), IT-tukihenkilö Mika Autio (JYHY), Ismo Tiainen (LAYHY), Hannu Oksman (OYHY), Leena Heino (TaYHY), Antti Orava (TTYHY), Arja Kokkonen-Metsola (VYHY).

  Vastuuhenkilöt hallituksessa: Jan Wennström (PfÅA), Timo-Jussi Hämäläinen (HYHY).

  HATO-toimikunta
  Varsinaiset jäsenet

  Anne Jääskeläinen (AaltoHY), Heljä Heikkilä (HYHY), Merica Ahjolinna (HYHY), Lea Kervinen (ISYHY), kirjanpitopäällikkö Tuula Rouniola (JYHY), Pirjo Hirvonen (LAYHY), Eila Viinikainen (OYHY), Laura Tohka (TaYHY), Virve Larmila (TTYHY), Heli Törmänen (TYHY), Tiina Lähteenpää (VYHY).

  Varajäsenet
  Säde Kaarne (AaltoHY), Tiina Virta (HYHY), Ennio Zuccaro (HYHY), Sari Kiiskinen (ISYHY), hankintasuunnittelija Nina Kaari (JYHY), Sari Mantila (LAYHY), Seija Höijer (OYHY), Riitta Reponen (TaYHY), Virpi Multanen (TTYHY), Tarja Virta (TYHY), Hanna Snellman (VYHY).

  Vastuuhenkilöt hallituksessa: Christina Piel (ISYHY), Tuula Tammi-Sirén (OHY).

  KITO-toimikunta
  Varsinaiset jäsenet

  Laura Mure (AaltoHY), Mikko Hakalin (HYHY), Helena Hirvonen (ISYHY), informaatikko Marja-Leena Harjuniemi (JYHY), Mikko Hyötyniemi (LAYHY), Sari Lötjönen (LTYHY), Merja Rotonen (OYHY), Maarit Laskujärvi (TaYHY), Harri Ollikainen (TTYHY), Tarja Yli-Karhu (VYHY).

  Varajäsenet
  Janne Salonen (AaltoHY), Anni Träff (HYHY), Tommi Salakka (ISYHY), kirjastoamanuenssi Raila Salminen (JYHY), Tarja Häkkinen (LAYHY), Ritva Valtonen (LTYHY), Päivi Korva (OYHY), Maarit Cederberg (TTYHY).

  Vastuuhenkilöt hallituksessa: Leena Missonen (HYHY), Katariina Soudunsaari (LAYHY).

  LATE-toimikunta
  Varsinaiset jäsenet

  Rita Hatakka (AaltoHY), Miia Dufva (HYHY), Tarja Virrantalo (ISYHY), Kyösti Tikkanen (LTYHY), Jari Ylönen (OYHY), Janette Hinkka (TaYHY), Timo Lindqvist (TTYHY), Airi Siltala (TYHY).

  Varajäsenet
  Timi Lehtola (AaltoHY), Lea Armassalo (HYHY), Arja Konttinen (ISYHY), Annikki Kestilä (OYHY).

  Vastuuhenkilöt hallituksessa: Antti Kähkönen (LTYHY), Ari Moskari (TTYHY).

  TIKI-toimikunta
  Varsinaiset jäsenet

  Päivi Leppänen (HYHY), Jaana Korhonen (ISYHY), siivooja Susanna Pasanen (JYHY), Pertti Leinonen (LAYHY), Ari Kankaanpää (OYHY), Pasi Lahdensivu (TaYHY), Anu Mastola (TTYHY), Ari Nurminen (TYHY), Mikael Björkqvist (VYHY).

  Varajäsenet
  Hobo Kukkonen (ISYHY), siivouspalveluohjaaja Soile Arve (JYHY), Terhi Törmä (TTYHY), Tero Sintonen (TYHY).

  Vastuuhenkilö hallituksessa: Helena Frisk (HYHY).

  TYÖSUOJELUVALIOKUNTA

  Eevi Huhtamaa (AaltoHY), Miia Dufva (HYHY), Lea Armassalo (HYHY), Jukka Kekäläinen (ISYHY), Helena Hirvonen (ISYHY), suunnittelija Katja Mielonen (JYHY), Mikko Hyötyniemi (LAYHY), Riitta Uotila (OHY), Jaana Järventausta (OHY), Jukka Laurikkala (OYHY), Jari Ylönen (OYHY), Matias Erlund (PfÅA), Ismo Isopoussu (TaYHY), Jarmo Ruusila (TTYHY), Helena Juusela (TYHY), Outi Nieminen (TYHY), Anne-Mari Suhonen (VYHY).

  TASA-ARVOTYÖRYHMÄ

  Börje Helenius (AaltoHY), Timo Valtonen (HYHY), Helena Frisk (HYHY), Lea Kervinen (ISYHY), Marja-Leena Patronen (ISYHY), opintosihteeri Jaana Kotilainen (JYHY), Eija Tuomi (OYHY), Tuija Numminen (PfÅA), Jukka Lehtiniemi (TaYHY), Jarmo Ruusila (TTYHY), Harri Ollikainen (TTYHY), Anne Saarenpää (TYHY).

  UNIVERSITAS-TOIMITUSKUNTA

  Tiina Kotti (AaltoHY), Merica Ahjolinna (HYHY), Tomi Rosti (ISYHY), Pirjo Hirvonen (LAYHY), Tuula Tammi-Sirén (OHY), Jani Saukkoriipi (OYHY), Marjo Aaltomaa (SAHY).

Hallituksen kokouksessa 27.10.2017 YHL:n työvaliokuntaan valittiin: Elisa Hyytiäinen (HYHY), Tomi Rosti (ISYHY), Saija Kyllönen (JYHY), Jaana Lehtosaari (OYHY), Mats Kommonen (TYHY).