EVAlta raju rakenteellinen ehdotus

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn tuore raportti ehdottaa yliopistojen opetus- ja tutkimusyksiköiden määrän puolittamista nykyisestä 272 yksiköstä noin 140 yksikköön. Raportin ovat kirjoittaneet Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Arto Mustajoki ja Aalto-yliopiston rehtorin Tuula Teeri.

EVAn Innovaatioiden perusta murenee – Yhdeksän ehdotusta yliopistojärjestelmän korjaamiseksi -raportissa väitetään, että yliopistokentän hajanaisuus on johtanut tutkimuksen ja koulutuksen laadun heikkenemiseen, minkä johdosta Suomen asema innovaatioiden tuottajana on laskenut kilpailijamaihin verrattuna. Tutkimuksessa nostetaan vertailukohdaksi erityisesti Tanska, jossa yliopistojen yksikkökokoa on suurennettu vuodesta 2006 alkaen.

Raportti ehdottaa Suomelle kansallista yliopistosektorin kokonaissuunnitelmaa, jossa määriteltäisiin ne strategiset alat, joihin liittyvään koulutukseen ja tutkimukseen panostettaisiin tulevaisuudessa.  Raportin kirjoittajat haluavat myös erottaa kanditaatin ja maisterin tutkinnot selkeämmin toisistaan ja jopa yliopistokohtaisesti.

– Tämä julkaisu on varmasti keskustelunavaus. Suomen yliopistoihin kaivataan kokonaissuunnitelmaa, mutta se on tehtävä sisältö edellä, muistuttaa Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen.

Hallittu rakenteellinen uudistaminen vaatii aikaa ja malttia. Vuonna 2010 tehty yliopistouudistus on jatkunut rakenteellisena kehittämisenä, jossa osa yliopistoista on pystynyt harjoittamaan maltillista toimintojen uudistamista, kun taas jotkut yliopistot ovat tehneet yksittäisiä ratkaisuja, joilla on vain säästetty henkilöstömenoista.

– Kokonaisuuden kannalta näillä ei ole ollut merkitystä. Henkilöstöä on irtisanottu ala-arvoisilla menettelytavoilla, ja siksi henkilöstön näkökulmasta jokainen näin raju esitys saa hälytyskellot soimaan

– Olisin toivonut Mustajärven ja Teeren esitykseltä myös jotakin aikataulukaavailua. Henkilöstön mukaan ottaminen rakenteelliseen kehittämiseen pitää saada myös konkretisoitumaan. Tähän mennessä on annettu vain katteettomia lupauksia.

EVAn raportti julkistettiin perjantaina 20. maaliskuuta. Alkaneella viikolla julkistetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen yliopistot Unifin valmistelemat raportit korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä.