YT-menettelypäivä

17.10.2018

TJS-Opintokeskuksen järjestämä kurssi, jolle voivat osallistua yliopistojen ja Unigrafian luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, varatyösuojeluvaltuutetut, työsuojelutoimikuntien jäsenet ja työsuojeluasiamiehet.