Valtakunnalliset EDU-päivät

20.–21.4.2018

Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY:n järjestämillä valtakunnallisilla edunvalvontapäivillä käydään läpi ajankohtaisia asioita työmarkkinoilla ja yliopistosektorilla sekä maakuntien erityiskysymyksiä.

Tilaisuuteen ovat oikeutettuja osallistumaan ISYHY:n, JYHY:n, OYHY:n, LAYHY:n ja VYHY:n luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet, työsuojeluhenkilöstö sekä yhdistysten hallitusten jäsenet.