29.-31.10.2018

Palkkausjärjestelmäkoulutus on luottamusmiesten kertauskurssi, jossa käydään läpi sopimusten tulkinta-asioita tapausten avulla, erityisesti työaikatapauksia. Kurssilla käsitellään ajankohtainen työmarkkinatilanne.

Palkkausjärjestelmäasioita käydään läpi ensimmäisenä päivänä. Siihen voivat osallistua myös ARYjen jäsenet, jotka eivät ole luottamusmiehiä.

Toisena päivänä osallistutaan STTK:n HED-seminaariin Back to the Work Future – Paluu työn tulevaisuuteen.

Kolmantena päivänä on Pardian luottamusmiesten ajankohtaispäivät.

Kurssi on suunnattu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille, yhdistysten puheenjohtajille sekä (ensimmäinen päivä) arviointiryhmien jäsenille.