Paikallisen sopimisen perusteita yrityksissä

13.–14.9.2018

Aktiivi-Instituutin järjestämä kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja varatyösuojeluvaltuutetuille. Kurssi on henkilöstön edustajien täydennyskoulutusta.