Ammattialatoimikunnat kokoontuivat lauantaina

YHL:n ammattialatoimikunnat kokoontuivat lauantaina 14. maaliskuuta yhteiseen kokoukseen. Ammattialatoimikunnat edustavat eri ammateissa toimivia liiton jäseniä aina laboratorioteknikoista ja virastomestareista opintosihteereihin ja it-tukihenkilöihin.

Toimikunnissa keskusteltiin muun muassa seuraavista asioista:

 

Tila- ja kiinteistöhenkilöstön toimikunta (TIKI)

 • Kävi vilkasta keskustelua työaikaliukumista ja niiden käytössä. Liukumia koskevissa käytännöt eroat toisistaan merkittävästi eri yliopistoissa – ja välillä jopa talon sisällä.
 • Oli tyytyväinen siihen, että työnantajalta saatavien työvaatteiden tilanteessa on tapahtunut huomattavaa parannusta viime aikoina. Yhtenäiset työvaatteet lisäävät työntekijöiden tunnistettavuutta.

 

Laboratorio- ja teknisen henkilöstön toimikunta (LATE)

 • Keskusteli henkilöstövähennyksistä ja niiden seurauksista.
 • Laati jäsenhankintaa varten omalle ammattialalle kohdennetun suunnitelman ja sopi Pardian Arjen sankarit -kampanjaan osallistumisesta. Toimikunta keskusteli Yliopistopäivien ohjelmasta sekä Kuopiossa 2016 pidettävien LATE-päivien valmistelusta.

 

ATK-toimikunta

 • Tarkasteli eri yliopistojen ylityökäytäntöjä sekä keskusteli IT-henkilöstön vähennysten seurauksista (työkuorman jakaminen, mahdolliset palvelu-ulkoistukset)
 • Keskusteli pilvipalveluista ja niihin liittyvistä strategioista.

 

Kirjastohenkilöstön toimikunta (KITO)

 • Järjestää Vaasassa kaksipäiväisen Kirjastoseminaarin 24.8.-25.8. 2015. Tapahtumaan odotetaan n. 60 osallistujaa.
 • Seuraa kirjastonimikemuutosten etenemistä yliopistossa ja antaa sen pohjalta  omia suosituksiaan liiton hallitukselle.
 • Kehottaa mahdollisimman monia liittymään kirjastopuolueeseen. Liittymällä siihen osoitetaan tukea maailman parhaalle kirjastoverkolle, jonka olemassaolo saattaa piankin joutua uhanalaiseksi.

 

Hallinto- ja toimistohenkilöstön toimikunta (HATO)

 • Keskusteli rekrytointikieltojen ja työntekijöiden vähentymisen vaikutuksista työntekoon ja sen laatuun. Keskustelussa todettiin, että vaikka rekrytointikielto oli joissakin yliopistoissa purettu, työnantajat eivät silti ole palkanneet uutta väkeä.
 • Pohti myös uusia jäsenhankintakeinoja ammattialalle ja korosti tiedottamisen merkitystä niiden käytössä.