Åbo Akademin henkilöstö vähenee 87 työntekijällä

Åbo Akademi vähentää henkilöstöään 87 henkilöllä vuoden 2017 loppuun mennessä. Yhteensä 47 henkilöä irtisanotaan. Irtisanottavista 37 kuuluu ryhmään muu henkilöstö ja 10 opetus- ja tutkimushenkilöstöön. Yhteensä 40 työntekijän osalta on kyse määräaikaisen työsuhteen päättymisestä tai eläkkeelle siirtymisestä ilman, että tehtävää täytetään uudelleen.

Irtisanomiset toteutetaan huhtikuun aikana. Työnantaja tarjoaa muun muassa muutostukea ja apua työnhakuun. Irtisanomisten syyksi työnantaja kertoo rahoituksen voimakkaan vähentymisen.

Åbo Akademi on jo aikaisemmin sopeuttanut toimintaansa. Viimeksi vuonna 2013 käytiin yt-neuvottelut ja järjestettiin toiminta ja hallinto uudelleen neljäksi uudeksi tiedekunnaksi ja yhteiseksi yliopistopalveluksi.

Lähde: Åbo Akademi